Jord.
Jord i lösvikt.

I år säljer vi jord i lösvikt igen
och som en liten kompensation för den prishöjning vi gjort....
säljer vi jorden för 3 kr/ 10 liter (mätes i 10-liters hink).
Jorden är naturgödslad, hönsgödsel.

Kunderna tar med eget emballage, hinkar, plastpåsar, plastkassar, plastsäckar etc.
Kunderna får själva fylla sina kärl från jordhögen.

Jordförsäljningen är begränsad till 30 hinkar (300 liter) per kund.

Jorden brukar vara ett populärt inslag under vår försäljning.
Jordhögen.

Senaste kommentarer