Jord.

Jord i lösvikt.

I år säljer vi jord i lösvikt igen

och som en liten kompensation för den prishöjning vi gjort....

säljer vi jorden för 3 kr/ 10 liter (mätes i 10-liters hink).

Jorden är naturgödslad, hönsgödsel.

Kunderna tar med eget emballage, hinkar, plastpåsar, plastkassar, plastsäckar etc.

Kunderna får själva fylla sina kärl från jordhögen.

Jordförsäljningen är begränsad till 10 hinkar (100 liter) per kund.

Jorden brukar vara ett populärt inslag under vår försäljning.

Jordhögen.

Senaste kommentarer