PARKERING.

IBLAND BLIR DET TRÅNGT FÖR BILEN !

Över detta funderar vi fortfarande !!!

VI BER OM ÖVERSEENDE !


Vissa dagar kan det bli problem med parkeringsmöjligheterna.
Vi har utökat parkeringen invid växthusen.

I övrigt kan du parkera på områden som angränsar till våra växthus, skyltning kommer att finnas. 


Parkera ej utefter väg 509, risk för utryckningsfordon, långtradare och jordbruksekipage. Vägbredden blir för smal för att vara trafiksäker.


Vänligen parkera på anvisade områden, kolla skyltning.

PARKERINGEN är ett bekymmer den första veckan, då kundtillströmningen varit stor. Vi håller ju till på landsbygden och där finns inga jättestora parkeringar, utan vi får förlita oss på de tomter och ytor som finns. HOPPAS att detta inte avskräcker er från ett besök. Det lättar efter en vecka....

Senaste kommentarer